Ode aan de Voet

Gepubliceerd op 9 juni 2024 om 16:18

Deze keer wil ik het eens gaan hebben over onze voet. Want zeg eens eerlijk, dat is toch onze steunpilaar, onze basis van het staan en misschien zelfs het bestaan. Op de voet bewegen wij ons voort, Indien gezond dan en als alles goed werkt. Het probleem is natuurlijk als het niet meer zo goed werkt. Dus vandaar nu een Ode aan de Voet. Onze voet, die zó belangrijk is, door de CIAP zoveel pijn kan doen, zoveel last kan geven….

Onze voet bestaat uit 26 afzonderlijke beenderen, 33 gewrichten, 107 ligamenten en 19 spieren en pezen waarmee de bijzonder ingewikkelde bewegingen gemaakt worden om uiteindelijk te kunnen lopen. En verder heeft de voet heel veel zenuwen en zenuwuiteinden, juist daar waar de CIAP is.

In onze taal worden ook veel gezegdes en uitdrukkingen gebruikt die over de voet gaan. En vandaag bedacht ik, laat ik ze eens op een rijtje zetten, gewoon als voorbeeld hoe belangrijk de voet is door de geschiedenis en onze taal heen.


* Iemands voetveeg zijn (Onder de ‘voetveeg’ wordt hier verstaan de deurmat, waarop iemand

zijn voeten afveegt. Overdrachtelijk voor: met iemand kunnen doen wat men wil, zich alles

laten welgevallen)

*  Een voetlikker zijn (Een vleier, hielenlikker zijn)

* Voetje voor voetje (Heel langzaam, langzamerhand, dus niet: met grote stappen)

* Iets voetstoots aannemen (Iets zonder meer voor waarheid aannemen)

* op staande voet (de oneerlijke bediende kreeg op staande voet ontslag: hij moest onmiddellijk verdwijnen.)

*  op gespannen voet (ze leven al maanden op gespannen voet met elkaar: ze hebben al maandenlang ruzie.)

* In het voetzand geraken (Het onderspit delven)

* Iemands voetstappen drukken (de zoon drukt de voetstappen van zijn vader: hij volgt het voorbeeld van zijn vader, hij heeft hetzelfde beroep als zijn vader).

* In iemands voetsporen treden (Het voorbeeld van iemand navolgen)

* Voor het voetlicht treden (‘Voetlicht’, lampen vóór op het toneel, die de voeten van de spelers belichten. Letterlijk dus: als toneelspelers op het toneel verschijnen. Overdrachtelijk: in de openbaarheid komen, voor het publiek treden)

* voet bij stuk houden (tijdens de bespreking hield hij voet bij stuk: hij gaf niet toe, hij liet zich niet ompraten.)

* op dezelfde voet voorzetten (de nieuwe eigenaar zet de zaak op dezelfde voet voort: hij leidt de zaak op dezelfde manier, hij brengt geen verandering in de zaak aan).

* op de voet volgen (wij volgden de gids op de voet; we volgden hem stap voor stap).

* iemand de voet lichten iemand op een gemene manier zijn baan afnemen.

* op voet van oorlog (de jongens leven op voet van oorlog: ze kunnen helemaal niet met elkaar opschieten,
ze hebben voortdurend erge ruzie).

* op grote voet leven (hij geeft veel geld uit).

* aan de voeten van Gamaliël zitten (=aandachtig luisteren naar de les die een wijs persoon meegeeft)

* aan handen en voeten gebonden zijn (=geen kant op kunnen)

* aan iemands voeten liggen (=iemand vereren, een absolute fan van iemand zijn)
* als het voeten heeft (=als de omstandigheden gunstig zijn)
* de regels met voeten treden (=overtreden, voorschriften niet opvolgen / onbehouwen te werk gaan)

* een reus op lemen voeten (=schijnbaar sterk maar in feite zwak)

* iemand de voeten spoelen (=iemand doen verdrinken / in zee verdrinken)

* iemand het gras voor de voeten wegmaaien (=iemand alle kansen ontnemen)

* iemand iets voor de voeten werpen (=iemand beschuldigen van iets)

* iemand van het hoofd tot de voeten meten (=iemand heel nauwkeurig onderzoeken)

* je kunt niet met twee voeten in één sok (=twee onverenigbare zaken kunnen niet worden gecombineerd)

* je uit de voeten maken (=maken dat men wegkomt)

* met iemand zijn voeten spelen (=iemand voor de gek houden) 

* op kousenvoeten (=stilletjes, ongemerkt)

*  reageren met de voeten (=door ergens weg te gaan, weg te blijven of niet meer terug te keren, aangeven dat
men niet tevreden is)

* ten voeten uit (=letterlijk: de volledige gestalte is afgebeeld; figuurlijk: een getrouwe persoonsbeschrijving)

* vaste grond onder de voeten hebben (=weten waar men op steunt - in een goede positie verkeren)

*  veel voeten in de aarde hebben (=veel moeite en tijd kosten)

* een wit voetje halen (=een goede indruk maken bij de leider(s))

* en ga zo maar door…..

 

En als slot wil ik nog een nieuw eigen gezegde toevoegen:

* op pijnlijke voeten loop ik de zon tegemoet (= blijf positief want de voeten kunnen je ver brengen en de zon
blijft schijnen (ook al is het achter de wolken))

 

En nu wil ik je vragen: welk spreekwoord spreekt jou aan? Heb je zelf een leuke bedacht?

Zijn er geen mooie CIAP-spreekwoorden te bedenken?

Ik zie jullie reacties graag tegemoet op ciapcolomns.nl of hieronder in de reacties

Wie weet kan ik een nieuw spreekwoordenboek maken, speciaal voor ons. Zou dat niet leuk zijn?

Met zonnige en gezonde gr(v)oet

Fijne vakantie allemaal!
Nicole Weddepohl

 

Deze column is ook geplaatst in het nieuwsblad van mei 2024

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.